Vi har laget en produktdemo av vår 10-liters bensinkanne som vi leverer i to standard farger: rød og grønn, men kan også levere andre farger (Minimumskvantum: 500 stk). I denne videoen viser vi bensinkanne med lufteskrue. Lufteskruen utgjør enorm forskjell på tiden den bruker under tømming.
Lukket lufteskrue = 180 sekunder | Åpen lufteskrue = 30 sekunder

Se produktdemo her.

Bensinkannene er godkjent for transport av farlig gods. Sertifikater kan lastes ned her!

bensinkanner