De mest vanlige formblåste plastprodukter er flasker, kanner, beholdere og andre hule legemer som betegnes ”teknisk formblåsing”.

Produktene anvendes til emballasje i kjemisk-teknisk industri, næringsmiddelindustrien, til sykehusartikler, maskindeler, belysning etc.

En stor fordel med formblåsing er at man kan produsere produkter med forholdsvis kompliserte former uten stor grad av etterbearbeiding. I prosessen presses to formhalvdeler rundt en ”plastslange” med høy temperatur. Slangen blåses opp i formen og kjøles før formhalvdelene åpnes. Vedheng stanses vekk og produktet kommer ferdig ut.

formblåsing