Norsk Formblåsing har fortsatt i fotsporene etter Norsk Extruding som startet sin virksomhet allerede i 1948. 

Med vår lange og brede kompetanse kan vi hjelpe til i alle deler av prosessen fra produktutvikling til ferdig produkt. Norsk Formblåsing er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001-2015.

Vi hjelper til fra idè-stadiet via tegninger og utvikling av riktig verktøy til ferdig produkt. Vi involverer oss gjerne så tidlig som mulig for å bidra med vår kompetanse slik at sluttproduktet blir best mulig og får en så smidig og kostnadseffektiv produksjon som mulig.

sertifikat frame