Vi leverer skreddersøm etter kundens behov og bruker vår lange erfaring og kompetanse til å løse de fleste utfrodringer innen formblåsing.

Våre egne produkter omfatter blant annet notnåler, bensinkanner og lampekupler. Du finner en komplett oversikt her på vår webside.

Read more about our product range and order net needles directly from our website.